1  Kozhikode Manghatachan+Mankavu Thiruvalayanadu Devi

2  Kunjiraman Nair+ Lady From Pallavur Perinjeeri House

           

©2019 owned by Jaya Prakash, Gayathri Prakash, Roshini Prakash, Vandana Prakash and Pavithra Prakash.